Språk

 

Elevrådet

Klikk for stort bilde

 

Elevrådet er et viktig organ for elevmedvirkning og elevdemokratiet. Gjennom elevrådsarbeidet kan elevene fremme sine saker om forhold som angår skolen. 

Elevråd og andre utvalg

Elevdemokrati betyr at enhver elev har mulighet til å påvirke saker som handler om deres  skolehverdag. 
Slik gjør du: Er du opptatt av en sak så meld fra om saken til klassens elevrepresentant. Elevene velger en representant til elevrådet fra hver klasse.
 
 

 

Kontaktperson

Aina Pavel
Lærer/ Spes.ped/ PP- rådgiver
78 96 39 26