Språk

 

Leie av elevpc skoleåret 2019/2020

Dersom du mangler bærbar PC til bruk i opplæringen, anbefaler vi at du leier en av Finnmark fylkeskommune (skolen). 

Leie av skole-PC skoleåret 2019/2020.

Til deg som skal starte på videregående opplæring VG1 høsten 2019, ønsker vi å informere om ordningen med elev-PC. Ordningen gjelder for deg som blir tatt opp som elev ved en av de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune.

Alle de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune har tatt i bruk digitale læremidler i undervisningen, og det stilles krav til bruk av PC for at du skal kunne ta del i undervisningen. Du kan leie PC fra Finnmark fylkeskommune som tilfredsstiller alle krav til maskinvare og programvare du har behov for i undervisningen.

Når du har fått skoleplass ved en videregående skole vil Finnmark fylkeskommune i de første ukene av august automatisk sende deg et digitalt brev om elev-PC. Dersom du er under 18 år vil dette sendes automatisk til dine foresatte.

For å få post digitalt fra det offentlige må du og dine foresatte være registrert med rett mobiltelefonnummer eller e-postadresse i det felles nasjonale kontaktregisteret. Du kan lese mer på www.norge.no om dette http://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon . Personer som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil få brevet tilsendt i posten.

I dette brevet vil du bli henvist til en webside for å bekrefte at du ønsker å leie en PC, og det vil også være der du eller dine foresatte betaler egenandelen på nett. Betalingen må skje før skolestart, og da vil du automatisk få utlevert PC-en iht. oppsatt plan på den enkelte skole. Så lenge du er elev vil det være Finnmark fylkeskommune som står som eier av PC-en som du leier. Om du avslutter skolegangen før fullført løp gjelder egne regler for innlevering og refusjon av innbetalt beløp (jamfør leievilkår). Når du er ferdig med videregående skole må PC-en leveres inn på din skole for å omgjøres til en privat PC som du kan beholde uten ekstra kostnader.

Årets beløp for leie av skolepc i Finnmark fylkeskommune vil være tre ganger satsen for minste utstyrsstipend - årets totalbeløp er 3053 kroner. (se avtalene).

Dette beløpet skal betales på nett med Visa eller Mastercard før du starter din videregående opplæring. Leiebeløpet for ett år er 1051 kroner.

Leieavtaler og mere informasjon finner du her.

 

IKT-REGLEMENT (PDF, 47 kB)

 

 

 

 

 

  

Kontaktperson

Dag Flage
Ass.rektor/IT-ansvarlig
78 96 39 12