Språk

 

Ansattoversikt


Tana videregående skole

Ansatte i avdelingen Tana videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer/ Spes.ped/ PP- rådgiver 78 96 39 26 926 83 153
Spesialundervisning, lærer, sosialrådgiver, PP-rådgiver