Voksenagronomutdanning - noe for deg? Ledig plass om du er interessert!

Har du jobbet i landbruket over år og ønsker å formalisere kompetansen din? Eller planlegger du kanskje å ta over en gård? Da er kanskje voksenagronomutdanning noe for deg! 

Vi starter opp en ny klasse helga 7.-8.9.24.

Voksenagronomutdanning er en deltidsutdanning for voksne som ønsker å formalisere sin praktiske kompetanse. Utdanningen starter med Vg2 Landbruk og gartnernæring høsten -24.

Inntakskravet til Vg2 voksenagronom er:

  • at du er over 25 år og 
  • at du har har minst to års praksis fra landbruke

 

Du finner mer info her - eller ta kontakt med skolen for en prat!