Skolehverdagen i lys av koronasituasjonen - ikke lenger på rødt nivå

Kommunelegen bekreftet i dag at de to elevene som var testet ikke er smittet og at vi er tilbake til årets normalsituasjon - dvs. på gult nivå.

Klikk for stort bildeInformasjon om korona 

Smitteforebyggende arbeid ved Tana vgs. 

Utgangspunktet for tiltakene er smittevernveilederen for videregående. Oppdatert info på hvilke regler som gjelder finner du på helsenorge.no

 

Syke personer skal ikke være på skolen

 • Hold deg hjemme hvis du er syk – selv med milde symptomer. Du kan komme tilbake på jobb/skole dagen etter at du er symptomfri.
 • Er du syk med forkjølelsessymptomer skal du ta en koronatest. Testen skal være negativ og du skal være symptomfri, før du får komme tilbake på skolen.
 • Om elever, ansatte eller noen i nær famille får påvist Koronasmitta følger vi pålegg fra kommunelege.

 

God hygiene

 • Vask hender – når du kommer på skolen og når du reiser hjem, i forbindelse med måltider og toalettbesøk, når du er skitten på hendene, har vært i kontakt med dyr eller har tatt deg i ansiktet.
 • Det er satt ut antibac ved alle hovedinnganger, i klasserommene, i kantina mm. som brukes når du kommer inn i bygningen - til du kommer til sted med håndvask.
 • Det er hengt opp oppslag på toaletter om riktig vask av hender. Se Folkehelseinstituttets opplæringsvideo for håndvask.
 • Hostehygiene: Host i papir som kastes i søpla etterpå. Om du ikke har papir tilgjengelig – host i albuekroken.
 • Sprayflasker med desinfiseringsmidler og papir er plassert på toalettene slik at alle kan tørke av dørhåndtak, vask, kran, nedtrekk og toalettringen før og etter bruk.
 • Det er lagt ut munnbind ved inngangen til klasserom og elevhjem som du kan bruke om du ønsker - i klasserom, i friminutt eller på fritid. Tana kommune har pr dato ingen anbefaling om bruk av munnbind.

 

Redusert kontakthyppighet mellom personer

 • Unngå nærkontakt (klemming, sitte tett)
 • Unngå deling av utstyr (PC, telefon, nettbrett, verktøy, bøker etc.)
 • Hold min. 1 meter avstand i alt arbeid 

 

Hvis elever blir syk på skolen

 • Elever som blir syk i løpet av skoledagen må hentes hjem av foresatte (evt. kjøre hjem selv om du har bil / er frisk nok til det). Dette gjelder alle som bor i Finnmark. Om eleven av ulike grunner ikke kan reise hjem flyttes eleven flyttes til "karanteneboligen" på skolen).
 • Elever som må vente på transport tar på munnbind og venter utendørs eller på biblioteket - eventuelt på rommet for deg som bor på elevhjemmet.

 

Retningslinjer for undervisning:

 • Elevene skal ha faste plasser i klasserommet så langt det går. 
 • Pultene skal stå med min 1 m avstand.
 • Kroppsøving gjennomføres som egentrening eller utendørs.
 • Det blir ikke undervisning i storfefjøset og i svært begrenset omfang i sauefjøset dvs. kun sammen med faglærer / miljøarbeider.

 

Retningslinjer for bruk av kantina:

 • Ved inngang i kantina skal det brukes antibac.
 • Det skal holdes min. 1 m avstand i køen og ved bordene. Det er tatt vekk stoler for at de som bruker kantina ikke skal sitte for tett. Om du har mulighet, kan du spise på rommet eller i klasserommet.
 • I perioder med større smittepress - som etter ferier / utplasseringer mm. serveres det enkeltmåltider (dvs. ikke buffét).

 

Retningslinjer for bruk av fellesarealer som treningsrom / solarium / gymsal mm

 • Det er laget oppslag med hygieneregler for rommene. Les oppslaget og følg rutinene som gjelder for det aktuelle rommet 

 

Elever som bor på elevhjemmet:

 • Alt besøk på elevhjemmet skal være avtalt og registreres i protokoll ved inngangsdøra.
 • Bruk av te-kjøkkenet til matlaging - følg rutinene som er slått opp på rommet når det gjelder antall personer og hygiene ved bruk av rommet.
 • Elever på elevhjemmet som blir syke, skal oppholde seg på rommet til de kan hentes hjem av foresatte. Om det er absolutt nødvendig å forlate rommet skal hender vaskes og desinfiseres og eleven skal bruke munnbind.
 • Elever som er syke skal bruke "karantenetoalett" og dusj i kjelleren v/gymsalen inntil de kan hentes hjem evt. flytte til karantenebolig.
 • Skolen kan etter avtale, sørger for at eleven får servert frokost, lunsj og middag på rommet.
 • I tilfeller der foreldre bor utenfor fylket isoleres syke elever i egen karantenebolig til de er testet og funnet fri for Covid 19 smitte.

 

Transport:

 • Her forholder skolen seg til retningslinjer for skoleskyss på gult nivå.

Last ned infoskriv (PDF, 328 kB)

Til toppen