Privatisteksamen høsten 2022

Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp mellom 1. og 15. september. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen mellom 1. – 15. september.

 

Din oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 15. september.

Mer informasjon

For mer informasjon se våre sider om privatisteksamen eller kontakt din nærmeste videregående skole.

Meld deg opp til privatisteksamen her

Til toppen