Privatisteksamen høsten 2021

Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen i perioden 01. september  – 15. september.

 

Din oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 15. september.

For mer informasjon, se  les mer på våre sider om privatisteksamen, eller kontakt din nærmeste videregående skole.

Vær oppmerksom på at i enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Til toppen