Privatisteksamen 2021

Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp mellom 1. og 15. september. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen mellom 1. – 15. september.

En skoleelev går med en bunke bøker i hendene. - Klikk for stort bilde Kajsa Marie Johansen, Alta videregående skole  

Din oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 15. september.

Språkfag

Muntlig eksamen i fransk, russisk, spansk og tysk tilbys hos de fleste skolene både høst og vår, mens i de øvrige språkfagene arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)

Mer informasjon

For mer informasjon se våre sider om privatisteksamen eller kontakt din nærmest videregående skole.

Meld deg opp til privatisteksamen her

Til toppen