Språk

 

Klagefrister

Klikk for stort bilde Ukjent  

På bakgrunn av regjeringens beslutning om å avlyse alle eleveksamener til fordel for undervisning frem mot standpunktvurderinger i siste skoleuke, innfører Troms og Finnmark fylkeskommune følgende klagefrist:

Klagefrist

Standpunktvurderingen gjøres og offentliggjøres 12. juni 2020.

Fristen for å klage på vedtak som gjelder standpunktkarakter er 10 dager fra det tidspunktet melding om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett.

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 3 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Klageinstansen må ha mottatt sakene fra skolene innen 17. juni  kl. 13.00 hvis de skal behandles innen «hurtigklagefristen». Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. I særlige tilfeller kan en klage bli behandlet selv om fristen ikke er holdt.

Kontaktperson

Dag Flage
Ass.rektor/IT-ansvarlig
78 96 39 12
Rektor
78 96 39 04