Informasjon fra Lånekassen

Nå nærmer studieåret 2020–2021 seg slutten for mange. Her finner du informasjon om regelendringene som gjelder for neste studieår.

En kumule 

  Når kan eleven søke om lån og stipend? 

Elever som har skoleplass, kan nå søke om lån og stipend via lanekassen.no. De som ikke har skoleplass, må vente med å søke til de har fått bekreftet opptak. 

Elever kan selv sjekke hvor mye de kan få 

På de nye nettsidene våre finner dere kalkulatorer, der elever og studenter selv kan sjekke hvor mye de kan få fra Lånekassen neste studieår.  

 

Elever som tar videregående opplæring med ungdomsrett, kan sjekke hvor mye de kan få i stipend og lån her 

 

Elever som tar videregående opplæring uten ungdomsrett, kan sjekke hvor mye de kan få i lån og stipend her 

 

 

Både i fjor og i år ble Lånekassens forskrifter endret for å tilpasse utdanningsstøtten til voksne elever. Regelendringene innføres fordi regjeringen ønsker å legge til rette for kompetanseutvikling gjennom hele livet.    

 

Regelendringer 

Én endring gjelder voksne elever som tar privatisteksamener i fag som de tidligere har bestått da de tok videregående opplæring med ungdomsrett. Endringen er at disse elevene ikke lenger vil få gjort om deler av lånet til stipend dersom de tar samme fag på nytt.   

Elever som tar privatisteksamener i fag fra videregående opplæring som de ikke har bestått tidligere, kan fortsatt få gjort om deler av lånet til stipend.

 

Fra og med studieåret 2021–2022 endres også grensen for hvor lenge elever kan få lån og stipend, fra antall år til antall studiepoeng eller tilsvarende. En elev kan derfor fra og med studieåret 2021–2022 få lån og stipend til utdanning som utgjør inntil 480 studiepoeng eller tilsvarende. Det betyr at de som tar utdanning på deltid kan få lån og stipend i lengre tid enn åtte år.  

Les mer om endringer i Lånekassens regler fra og med 2021–2022 

 

Nye regler fra høsten 2020 

  • Det er ikke lenger et krav om at eleven må ta minst 50 prosent av fulltidsutdanningen for å ha rett til lån og stipend. Søkere får lån og stipend ut ifra hvor mange årstimer de skal ta. Dette gjelder elever uten ungdomsrett. 
  • Hvis eleven er 18 år eller eldre, og har barn under 16 år kan hun/han få et tilleggslån på inntil 51 150 kroner per studieår (102 300 kroner totalt). 
  • Eleven kan søke om lån til han/hun er 50 år uten at beløpet reduseres, mot 45 år tidligere. Aldersgrensen for når lånet skal være tilbakebetalt er hevet fra 65 år til 70 år. 

Mer informasjon

Informasjon på flere språk 

Lånekassen har laget informasjon om lån og stipend til flykninger og utenlandske statsborgere på ulike språk. Her finner du brosjyrene  

Til toppen