Helsesau - Modul 5: Beite og grovfôr. Dyrevelferd.

Beitebruk og vinterfôr i saueholdet. Dyrevelferd i produksjonen har sterk sammenheng til økonomi på det enkelte bruk.

Program for modul 5:

Lekse i forkant: Les gjennom heftet Innmarksbeite fra Nortura (PDF, 2 MB) 

Oppmøte hos Tana VGS

10:00-11:30 – Markvandring med Anne Kristiansen NLR

11:30-12:00  - Lunsj

12:30-13:30 – Slik bruker jeg sauekontrollen -Glenn Peter Knædal -AKS

13:30-13:45 - pause

13:45-15:30 – Moderne saueproduksjon, dyrevelferd og helårs utegangerdrift – Gudrun Ullvang Mattilsynet

15:30- 16:00– avslutning, evaluering, ris og ros- utdeling av kursbevis

 

Arrangør: Arktisk Kompetansesenter for Sau SA

Logo - Nortura, Norsk Landbruksrådgivning, AKS, Animalia og Finnmark fylkeskommune - Klikk for stort bilde