Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. 

Informasjon til elever, kontaktpersoner og lærere

Informasjon til elever videregående skole:

Svar på elevundersøkelsen her:

ELEVUNDERSØKELSEN 2022

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging. 

Følgende språk er tilgjengelig

  • norsk (bokmål og nynorsk)
  • nordsamisk
  • engelsk
  • arabisk
  • tigrinja
  • dari

Det er også mulig å få lest opp spørsmål, svaralternativer og infotekster på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.

Passord får du av kontaktlærer. Gjennomføres 16. november - 20. desember