Elevundersøkelsen Tana vgs 2020

 

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Informasjon til foresatte

Informasjon til elever

Svar på elevundersøkelsen: 

ELEVUNDERSØKELSEN 2020

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging

Det er også mulig å få lest opp spørsmål, svaralternativer og infotekster på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Passord får du av kontaktlærer. Gjennomføres uke 45-46

Til toppen