Språk

 

Árbediehtu

Klikk for stort bildeÁrbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer et prosjekt som ble igangsatt på Deanu joatkkaskuvla-Tana videregående skole i høst.

Árbediehtu – sámi máhttu eanadoalus ja meahcásteamis lea prušeakta mii biddjui johtui Deanu joatkkaskuvllas duvle.

Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer et prosjekt som ble igangsatt på Deanu joatkkaskuvla-Tana videregående skole i høst.

Vi vil løfte fram den rike samiske kulturarven for å beskrive landskap, prosesser i natur, dyrekunnen og menneskenaturen. Denne kulturelle rikdommen uttrykkes først og fremst muntlig, i den levende fortellingen og i praktisk virksomhet. Selv om dette er en flere hundreårig kunnen, så er den slett ikke statisk. Árbediehtu har hele tiden utviklet seg i samspill med omgivelsene, menneskelige relasjoner og i forhold til lokal og nasjonal forvaltning.

Vi holder på å lage videoer og utstilling på samisk, som skal tekstes til norsk. Målet vårt er å produsere digital undervisnings matriell, som kan være tilgjengelig for alle.

Prosjektkoordinator er Jorunn Eikjok som samarbeider med fotograf Ola Røe og ansatte på skolen, samt med elever og samiske ressurspersoner.

Dette er fra kalving i fjøsen til bonde Ottar Wigelius i Hillágurra i Deatnu-Tana.

 

Árbediehtu – sámi máhttu eanadoalus ja meahcásteamis lea prušeakta mii biddjui johtui Deanu joatkkaskuvllas duvle. Mii hálidat loktet bajás rikkis sámi kulturárbbi luonddogeavaheamis. Dát máhttu boahta ovdán vuosttámuččan ealli sámi muitalusain ja práktihkálaš doaimmain. Vaikke dát lea doluš máhtut, de eai leat goittotge stirdon. Sámi árbediehtu lea agibeaivve ovdánan luonddobirrasa ja olmmošlaš oktavuođaid ektui. Dasa lassin báikkálaš ja riihkasaš hálddašemiid ektui.

Mii leat buvttadeamen videuid ja čájáhusa sámegillii. Dat  jorgaluvvo maid dárogillii. Min ulbmil lea ráhkadit digitálalaš oahpponeavvuid, mat olahivččii olusiid. Prušeaktajođiheaddji lea Jorunn Eikjok. Son bargá ovttas govvideddjjiin Ola Røe:an, oahpaheddjjiiguin, bargiiguin ja oahppiguin. Sámi ressurssaolbmot leat guovddášis. Govat leat váldon go gussa guttii Ottar Wigelius návehis Hilláguras gieskat.

Govva/foto: Ola Røe

           

Kontaktperson

Rektor
78 96 39 04